piątek, 24 września 2010

god is wearing black. - zapowiedź

To dziwne, ale dopiero kiedy usłyszał krzyk dzikusa, pełen beznadziejnej tęsknoty za absurdalnym, wymyślonym bóstwem zaczął rozumieć to uczucie samotności we Wszechświecie, które karmiło ludzką wiarę.

Dmitry Glukhovsky, metro 2033

Tym razem wycinek tekstu zaczerpnięty z Metra 2033 jest najlepszą ilustracją do tego o czym będziemy rozmawiać w najbliższej, 24-tej odsłonie audycji i'm stuck between. Zatem o czym będziemy rozmawiać? O poszukiwaniu, o wartościowaniu, o wierze. Wszystko to oczywiście skomentowane muzycznie, lirycznie i nastrojowo.

Zapraszam, dziś, po 19, tylko w RadiuAktywnym

A niżej niegdysiejszy obrazek do stymulacji przed audycją: