czwartek, 30 sierpnia 2012

i wish it was so - zapowiedź


Już jutro odbędzie się kolejna wyprawa do Świata Pomiędzy. Powrócimy do typowych ram czasowych audycji, która potrwa standardowe sto dwadzieścia minut licząc od godziny 21.

W tym wydaniu i'm stuck between nie zabraknie melancholijnych dźwięków typowych dla tego przedsięwzięcia, jednak nie będą one stanowiły podstawy audycji. Muzyczne udziwnienie najbliższej wyprawy do Świata Pomiędzy wynika z nagromadzenia się ciekawych i różnorodnych pozycji, które warto jest wykorzystać tworząc wyjątkową mieszankę emocjolno-dźwiękową. 

Dodatkowo można spodziewać się rozważań okołomuzycznych i daleko idących dygresji, które pozwolą uporządkować ten kontrolowany chaos. Zaczniemy także drugą pięćdziesiątkę pojedynków z cyklu SacrumProfanum!

To wszystko w najbliższy piątek od 21 w Radiu Aktywnym